Spring naar content

251 publicaties gevonden

 • In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In vele tuinen in woonwijken en vooral in de buitengebieden is het steeds meer zichtbaar. De tuintrampoline heeft zijn intrede gedaan. Maar er doen zich daarmee ook veel ongelukken voor.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een eerder artikel (‘Leuke linken leggen’) heb ik geschreven dat het pendelen (de ‘heen en weer’- actie) van docent én leerlingen tussen beleven, leren én leren leren om verschillende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • cognitive performance is not affected by three different types of acute exercise

  Recent studies indicate that a single bout of physical exercise can have immediate positive effects on cognitive performance of children and adolescents. However, the type of exercise that affects cognitive…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • handreiking met leerarrangementen

  Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en…

  Rapport
 • Leerlingen met een specifiek sporttalent komen op een reguliere school nog weleens in een spagaat. Soms moet het onderwijs wijken voor een training of een wedstrijd ver weg. Een LOOT-school…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel kijken we naar evalueren. Wat is het ook alweer. Hoe deden en doen we het? Het aloude beeld is dat we een cijfer geven voor… En dan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ontwikkelingen in evaluatie

  Vroeger gaven we rapportcijfers. De laatste pakweg twintig jaar gaat het, tenminste in de vakliteratuur, steeds meer over beoordelen van leerlingen op verschillende aspecten. En steeds meer lees je iets…

  Artikel in vaktijdschrift