Spring naar content

248 publicaties gevonden

 • naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar

  Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel…

  Werkboek / instrument
 • wat vinden leerlingen?

  In andere artikelen in ons vakblad keken we in de boeken en lieten we een opleidingsmanager en collega’s aan het woord over wat voor hun motiverend vakmanschap inhoudt. Uiteraard mag de groep…

  Artikel in vaktijdschrift
 • moetivatie of motivatie in de gymles

  Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek naar deelnamemotieven en de motivatie van hun leerlingen. Op basis van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Om te kijken of er iets is te vinden over leerlingen die gym leuk vinden, heb ik wat via Google rondgekeken op internet. Zo kwam ik op een forum waar een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ook dit artikel hoort bij het topic beoordelen van het vorige nummer. In het vierde jaar van mijn studie aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven heb ik mijn praktijkonderzoek uitgevoerd. Binnen dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vakdocenten, leerplanontwikkelaars en onderzoekers discussiëren al jarenlang over de ‘juiste’ manier van beoordelen in de les LO. Beoordelen we de ontwikkeling van iedere leerling op een bepaalde motorische vaardigheid, of is het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • groep 7 en 8 van het basisonderwijs, schooljaar 2013-2014

  De Jeugdmonitor Utrecht is het integrale meetinstrument over de Utrechtse jeugd. Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen uit groepen 7 en 8 van…

  Rapport