Spring naar content

250 publicaties gevonden

 • gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, health behaviour in school-aged children (HBSC) study, international report from the 2013/2014 survey

  In dit rapport staat een overzicht over gezondheid en leefstijl van jongeren in Europa van 11, 13 en 15 jaar. Het rapport bevat de resultaten van de Health Behaviour in…

  Rapport
 • Beschrijving van een GPS-project op een vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. In dit artikel wordt beschreven hoe derde klas leerlingen van het Calvijn College in Zeeland, vestiging Krabbendijke, locatie Kerkpolder met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar

  Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel…

  Werkboek / instrument
 • wat vinden leerlingen?

  In andere artikelen in ons vakblad keken we in de boeken en lieten we een opleidingsmanager en collega’s aan het woord over wat voor hun motiverend vakmanschap inhoudt. Uiteraard mag de groep…

  Artikel in vaktijdschrift
 • moetivatie of motivatie in de gymles

  Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek naar deelnamemotieven en de motivatie van hun leerlingen. Op basis van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Om te kijken of er iets is te vinden over leerlingen die gym leuk vinden, heb ik wat via Google rondgekeken op internet. Zo kwam ik op een forum waar een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ook dit artikel hoort bij het topic beoordelen van het vorige nummer. In het vierde jaar van mijn studie aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven heb ik mijn praktijkonderzoek uitgevoerd. Binnen dit…

  Artikel in vaktijdschrift