Spring naar content

250 publicaties gevonden

 • Vakdocenten, leerplanontwikkelaars en onderzoekers discussiëren al jarenlang over de ‘juiste’ manier van beoordelen in de les LO. Beoordelen we de ontwikkeling van iedere leerling op een bepaalde motorische vaardigheid, of is het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • groep 7 en 8 van het basisonderwijs, schooljaar 2013-2014

  De Jeugdmonitor Utrecht is het integrale meetinstrument over de Utrechtse jeugd. Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen uit groepen 7 en 8 van…

  Rapport
 • Het doel van dit project was om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om op basis van bestaande gegevens de ontwikkeling van Gezonde School beter zichtbaar te maken en…

  Rapport
 • wensen en prioriteiten van scholen bij gezondheidsbevordering van leerlingen

  Dit onderzoek had tot doel om meer zicht te bieden op wat scholen nodig hebben en wat zij wensen bij het verder ontwikkelen van een gezonde leeromgeving voor leerlingen en…

  Rapport
 • Organiseren is één van de bijzondere opdrachten bij BSM waarin regelende taken bij uitstek geschikt zijn uit te voeren. Hoe het organiseren van sportdagen voor leerlingen met BSM een extra dimensie kan geven, wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op de meeste scholen worden de sportdagen door de sectie LO georganiseerd. Op de vestiging Lammenschanspark van het Da Vinci College in Leiden gaat dat inmiddels al jaren niet meer zo. Hier organiseren de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • leerlingen uit de bovenbouw dragen de organisatie

  Het Coornhert Lyceum is een middelgrote school voor vmbo, havo en vwo in Haarlem. In maart wordt een grote sportdag georganiseerd voor alle brugklassen (de laatste jaren twaalf). Dat is logistiek een…

  Artikel in vaktijdschrift