Spring naar content

60 publicaties gevonden

 • het sporttalent in ontwikkeling

  In dit boek wordt uitgelegd wat zelfregulatie is, hoe het werkt en hoe je er zelf mee aan de slag kunt. Het boek is gebaseerd op onderzoek bij 12- tot…

  Boek
 • a TASC-based perspective of the acquisition of perceptual-motor behaviors

  The concepts of development and learning are discussed in terms of different theoretical orientations to the study of motor behavior. It is argued that although these concepts are commonly used…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Aan ons vak, en aan sport en bewegen in het algemeen, worden veel positieve effecten toebedeeld. Diverse onderzoeken wijzen in de richting dat voor sommige zaken, zoals bijvoorbeeld schoolprestaties, dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de eerste resultaten, factsheet 2017

  Sinds 2014 werkt het multidisciplinaire SMART MOVES! consortium aan het onderzoek naar bewegen en leerprestaties bij schoolkinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het NWO programma Sport. Het…

  Factsheet
 • een literatuuronderzoek naar de invloed van fysieke activiteit tijdens het leren op het leren van woorden bij kinderen

  Dit bachelorwerkstuk is tweeledig. Enerzijds wordt een NT2-versie voor het spel Dancefloor in het speelhuis Nicotopia ontworpen. In aansluiting daarop wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de invloed op bewegen (fysieke activiteit)…

  Scriptie
 • the effect of physically active math and language lessons on children's academic achievement

  The main aim of this thesis was to examine the effects of physically active ‘Fit & Vaardig op school’ (F&V) lessons on the academic achievement of socially disadvantaged children (SDC)…

  Proefschrift/oratie
 • effects on physical fitness and executive functions in primary school children

  There is increasing evidence that physical activity can improve cognitive functions of primary school children, especially the executive functions (functions that are important for goal directed cognition and behavior). Physically…

  Proefschrift/oratie
 • the Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial

  Objective: To investigate the effect of a seven-month, school-based cluster-randomized controlled trial on academic performance in 10-year-old children. Methods: In total, 1129 fifth-grade children from 57 elementary schools in Sogn…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift