Spring naar content

139 publicaties gevonden

 • Welkom bij de Sportspeeltuin, voorheen de Volleybalspeeltuin, in dit document vind je 10 kant-en-klare trainingen voor kinderen van 4 tot 6 jaar! Deze trainingen zijn voornamelijk gericht op de breed…

  Boek
 • een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs

  Dit is de docentenhandleiding voor het gebruik van de methodiek Goalkeeper voor pleinactiviteiten in het basisonderwijs. Het doel van deze methodiek is om zelfregulatie te stimuleren. Behalve deze methodiek bestaat…

  Handboek / handleiding
 • Via de site Kennisnet en wikiwijs kun je toegang krijgen tot leermiddelen voor het vak lichamelijke opvoeding zowel voor primair onderwijs als voor voort gezet onderwijs. Met sterren en een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van een (on)bewust motorisch leerproces

  De laatste jaren is er veel aandacht voor het onderscheid tussen bewust (expliciet) en onbewust (impliciet) motorisch leren, waarbij expliciet leren regelmatig de stempel kreeg van ‘achterhaald’ of ‘fout’ en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ein Lehrbuch in 12 Lektionen, Sportwissenschaft studiederen Band 3

  Dit boek geeft een inleiding tot de sportdidactiek. Het geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties en problemen met betrekking tot lichamelijke opvoeding. Dit boek is volledig in het Duits

  Boek
 • Sport, bewegen en gezondheid deel 1 is een van de twee boeken voor de profielkerntaken voor de Coördinator sport, bewegen en gezondheid. Dit boek richt zich op de rol van…

  Boek
 • profieldeel

  Angerenstein Sport en bewegen is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein Sport en bewegen bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof, digitale toetsen…

  Boek
 • De site Wikiwijs geeft toegang tot leermiddelen voor verschillende vakken. Ook voor lichamelijke opvoeding. Docenten en studenten kunnen via deze site ‘halen en brengen’. Dat betekent dat iedereen er leermiddelen kan plaatsen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is het eerste artikel in een reeks van drie. Het doel is om het schermonderwijs op het middelbaar en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Artikel in vaktijdschrift