Spring naar content

139 publicaties gevonden

 • DOiT is een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs gericht op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Leerlingen gaan actief aan de slag door hun eigen (on)gezonde gedrag en de invloed van…

  Werkboek / instrument
 • hoe doe jij dat?

  Moving Cultures is een lessenserie voor het voortgezet onderwijs en specifiek geschikt voor het VMBO. Het biedt de scholen een lessenreeks van zes lessen die gedurende de reguliere lessen of…

  Audiovisueel middel
 • Leskaarten om leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met de basisprincipes van handbal. De kaarten bevatten uitgewerkte lessen, die primair bedoeld zijn voor sportkennismakingsprojecten, waarbij de handbalvereniging actief…

  Handboek / handleiding
 • opdrachten over bewegen voor het vmbo

  Deze map bevat opdrachten voor verschillende vakken waarin ‘bewegen in relatie tot gezondheid’ centraal staat. In de opdracht voor vmbo kb/gl/tl krijgt daarbij ‘voeding’ extra aandacht. Het materiaal is in…

  Werkboek / instrument
 • Deze scholingsbundel bevat artikelen en onderzoeksrapporten die gaan over het preventief inzetten van meer bewegen voor gezondheid en over de vaardigheden, die vereist zijn bij het begeleiden naar een actieve…

  Boek
 • werkboek

  Met dit werkboek krijg je een beeld van je sportgedrag. De opdrachten worden verdeeld over klas 1, 2 en 3.

  Werkboek / instrument
 • bijlage handboek Marietje Kesselsproject

  Deze handleiding is een aanvulling op het Marietje Kesselsproject en speciaal gericht op het lesgeven aan jongens.

  Handboek / handleiding
 • voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  Dit overzicht van recente methoden en lespakketten is relevant voor docenten biologie en verzorging in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. Er is rekening gehouden met spreiding…

  Rapport
 • lesmap 2008-2009

  Lesmap Scoren voor Gezondheid. Kinderen bewegen steeds minder. In plaats van buiten te spelen zitten zij vaker achter de (spel)computer. En ook het eetpatroon laat duidelijk te wensen over: snacks…

  Werkboek / instrument
 • van boodschap naar beslissing

  Als onderwijs ondersteunende organisaties, zoals GGD’en, scholen willen motiveren om met bepaalde programma’s te gaan werken zouden zij gebruik moeten maken van een adoptiestrategie die aangrijpt op determinanten die een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift