Spring naar content

140 publicaties gevonden

 • Het praktijkonderwijs is een speciale tak. Kinderen die daarin verzeild raken, hebben het niet gered in het reguliere onderwijs. Ze kunnen best wat, alleen de wijze waarop ze moeten worden benaderd vergt aanpassing van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het kader van dit topic laten we u graag een voorbeeld zien van hoe men in Enschede het heeft aangedurfd om een vakwerkplan te ontwikkelen dat schooloverstijgend is. Hiervoor hebben diverse partijen hun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In nr. 9 van Lichamelijke Opvoeding (aug. 2009) stond een uitvoerige recensie over de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. In een serie van drie artikelen geven de auteurs nu een nadere uitleg over…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het eerste deel ging het voornamelijk over het stevig staan. In het tweede praktijk – artikel (LO 13) heb ik de nadruk gelegd op de houding. In dit laatste artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is een vervolg op het artikel Basislessen 2009 (1) over de docentenhandleiding, dat verscheen in ‘De Lichamelijke Opvoeding’ nr 13. De Werkbladen Basislessen bewegingsonderwijs vormen een onderdeel van de vernieuwde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is het eerste inleidende artikel in een reeks van drie. In de volgende twee artikelen wordt meer inhoudelijk op het lesmateriaal ingegaan.

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel worden de resultaten beschreven van een screening van leermiddelen op onderwerpen die betrekking hebben op voeding en beweging (gezonde en actieve leefstijl). Deze screening, van zeven methoden en vijf lespakketten, is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De sportkennismakingsmappen van de SLO zijn op een bepaalde manier opgebouwd. De vraag die in dit artikel centraal staat is: “Is sportkennismaking via de ‘doorgaande leerlijn’ zoals ontwikkeld door SLO effectiever dan de traditionele vorm…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij partnerleren werken leerlingen samen per twee in een gedefinieerde helper- uitvoerderrelatie om elkaars leren te maximaliseren. Omwille van de samenwerking tussen lerenden is partnerleren een geschikte werkvorm om zowel bewegings- als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de Lichamelijke Opvoeding van april 2010 beschreef projectleider Jorg Radstake het project Sportaanbod voor het onderwijs met in deze LO een update op pag. 36. Doelstelling van het project is meer…

  Artikel in vaktijdschrift