Spring naar content

140 publicaties gevonden

 • drie methoden bewegingsonderwijs PO

  In dit topic: leermiddelen met methodes kijken we in dit artikel naar drie methodes die al een tijdje op de markt zijn. Uitgebreidere informatie is te vinden op de site van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (3)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sinds een aantal jaren zijn we in onze gymzaal in het bezit van turnblokken. Vrijwel iedere les is er wel een of andere toepassing. Hier een resumé van tot nu toe gebruikte…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vijf uitdagende situaties

  In de gymnastieklessen bij het basisonderwijs zijn er nogal wat activiteiten, die een hoge belevingswaarde bezitten. Het zijn die bewegingen, waarbij de kinderen een zodanige verplaatsing door de ruimte ervaren die ze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met de kennismakingsmappen proberen sportbonden bruggen te slaan naar het bewegingsonderwijs. Er worden lessen beschreven die verenigingstrainers kunnen gebruiken om hun sport te promoten binnen school. Elders in dit blad…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met regelmaat verschijnen er kennismakingsmappen waarmee verschillende sportbonden verenigingen gereedschap willen geven waarmee ze hun sport op school kunnen promoten. Voor verenigingen een uitdaging lessen te bedenken voor ‘schoolse’ omstandigheden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 3

  Dit laatste artikel uit een reeks van drie over zwaaien in de les lichamelijke opvoeding behandelt touwzwaaien. In het eerste en tweede artikel zijn trapezezwaaien en ringzwaaien aan de orde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • illusie of werkelijkheid?

  Dit artikel beschrijft het lespakket ‘Groepslessen MRT-Zorg voor beweging’ en de rol van motorische remedial teaching in de motorische ontwikkeling van kinderen in het bewegingsonderwijs. De lesmethode is ontwikkeld door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • uitdagend in de zomer en tevens een prima voorbereiding op schaatsen in de winter

  In dit artikel worden een aantal activiteiten gepresenteerd, die een docent lichamelijke opvoeding in de les kan gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met de sport inline-skaten en schaatsen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • tips en ervaringen

  Dit artikel gaat in op de definitie van een kijkwijzer en de toepassing ervan tijdens de gymles in het primair onderwijs. 

  Artikel in vaktijdschrift