Spring naar content

140 publicaties gevonden

 • In dit artikel wordt ingegaan op de budgetten die scholen hebben voor de vakgroep lichamelijke opvoeding en hoe hiermee om wordt gegaan. Het is een indruk die wordt gegeven op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Kinderen in het basisonderwijs krijgen lessen bewegingsonderwijs. Het in 2011 volledig geactualiseerde ‘Basisdocument bewegingsonderwijs’ geeft (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs vele didactische handreikingen om betekenisvol invulling te geven aan lessen…

  Handboek / handleiding
 • de rol van Pim Mulier in de Nederlandse sport, lesbrief

  Deze lesbrief is bestemd voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool, maar kan ook in de brugklas worden gebruikt. Het doel van de lesbrief is om leerlingen kennis te…

  Rapport
 • bewegen en een gezonde leefstijl, voor mbo- en vo-docenten en studenten

  In november 2012 is de lessendatabase rondom bewegen en een gezonde leefstijl gelanceerd. De database www.vitaalmbo.nl bevat modulen en lessen rondom drie thema’s: Bewegen & Sport, Vitaal Burgerschap en Vitaal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • slacklinen

  Balanceren op een platte band van vier centimeter breed en vijftien meter lang. Slacklinen is een uitdagende trendsport die in parken en op pleinen door jongeren wordt beoefenend. Maar bijvoorbeeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het primair onderwijs is het belangrijk dat leerlingen veel en veelzijdig bewegen. Grondvormen van bewegen, zoals lopen, springen en werpen, dragen bij aan een goede motorische ontwikkeling. Als sport…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het bewegingsonderwijs worden digitale hulpmiddelen steeds meer toegepast. Zo hoeft met digitale video het ‘plaatje’ niet per se live getoond te worden. Leerlingen kunnen vooraf geselecteerde filmpjes bekijken als voorbeeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 3

  In het primair onderwijs is het belangrijk dat leerlingen veel en veelzijdig bewegen. Grondvormen van bewegen, zoals lopen, springen en werpen, dragen bij aan een goede motorische ontwikkeling. Als sport…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In april 2012 is ‘Be Sports-Minded’, de nieuwe methode voor BSM van de persen gerold. Na drie jaar voorbereiden, schrijven en redigeren is het af en direct bruikbaar voor collega’s…

  Artikel in vaktijdschrift