Spring naar content

139 publicaties gevonden

 • Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel om de voortgang in de motorische ontwikkeling van kinderen te kunnen monitoren. Het boek geeft inzicht in: het observeren en registeren van bewegingsvaardigheden, het…

  Boek
 • Dit boek is geschreven vanuit de visie dat de speel- en beweegomgeving op een school een essentiële rol kan spelen in de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen. Met name…

  Boek
 • Deze lesmap is bedoel voor leerkrachten in het basisonderwijs, leerlingen die het vak Bewegen, Sport en Maatschappij volgen, trainers en vrijwilligers bij korfbalverenigingen. Het doel van het project is het…

  Werkboek / instrument
 • Deze lesmap is bedoel voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs, leerlingen die het vak Bewegen, Sport en Maatschappij volgen, trainers en vrijwilligers bij korfbalverenigingen. Het doel van het project is…

  Werkboek / instrument
 • kennismakingslessen voor beginnende hockeyers op school en bij de vereniging

  In deze lesmap zitten leskaarten, bedoeld om ook groepsleerkrachten met weinig ervaring met hockey lessen hierin te kunnen laten geven. Het schoolhockeyproject is gericht op het versterken van de driehoek…

  Werkboek / instrument
 • bewegingsopvoeding op de lagere school, structurering van ontwikkelingsgebonden leerinhouden

  Dit boek is bedoeld voor geïnteresseerde huidige en toekomstige leraren die te maken hebben met het op welke manier dan ook geven van lichamelijke opvoeding. Het boek behandelt tien activiteitsdomeinen,…

  Handboek / handleiding
 • be sports-minded

  Dit lesboek is bedoeld voor leerlingen Bewegen, Sport en Maatschappij in het voortgezet onderwijs. De minister van OCW heeft in 2007 de eindtermen vastgesteld voor Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM),…

  Handboek / handleiding
 • leerlingenboek VMBO LO2

  Dit boek bevat lesstof aansluitend bij de exameneisen van het vak LO2 op het vmbo. Je moet als beweger vaardigheden bezitten in de ‘domeinen’ spel, turnen, bewegen op muziek, atletiek…

  Handboek / handleiding
 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), en heeft tot doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het curriculum van het vak BSM.…

  Handboek / handleiding
 • lichamelijke opvoeding voor basisvorming/vmbo, praktijkboek

  Dit boek is het werkboek, behorende bij het gelijknamige theorieboek. Het is bedoeld voor de onderbouw van het havo en vwo, en voor het vmbo. Je kunt erin zien hoe…

  Werkboek / instrument