Spring naar content

77 publicaties gevonden

 • lectorale rede Maike Kooijmans

  Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering…

  Proefschrift/oratie
 • afscheidscollege uitgesproken op vrijdag 7 september 1979

  Historische collectie KVLO.

  Boek
 • de rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van armoede en schulden

  Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit, vanwege Movisie, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam…

  Proefschrift/oratie
 • 'Parrèsia', vrijheid en verzet

  Rede uitgesproken door Prof. M.S. Prange bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University op vrijdag 21 april 2017.

  Verslag
 • de impact van sport, kunst en gemeenschappen

  Wat is de stad? En wie zijn wij? De 21e eeuw vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen. Verstedelijking is wereldwijd gaande, ook in de stadsregio Utrecht.…

  Rapport
 • de weg naar het podium via de school en de sportclub

  Zowel vakleerkrachten Sport en Bewegingsonderwijs als trainers bij diverse sportclubs hebben behoefte aan instrumenten om het talent van kinderen te kunnen herkennen. Dr. Johan Pion bespreekt in zijn rede hoe…

  Verslag
 • Inaugurele rede van Wessel Kraaij voor de leerstoel ‘applied data analytics’, uitgesproken op 24 februari 2017 aan Universiteit Leiden.

  Proefschrift/oratie
 • zachte analyses als handreiking voor harde en hardnekkige problemen, lectorale rede

  Technische innovatie wordt vaak gezien als oplossing voor het probleem van de vergrijzing. Daarom hebben overheden en bedrijven veel geïnvesteerd in technologieën voor ouderen. Vaak met betrekkelijk weinig resultaat. In…

  Proefschrift/oratie