Spring naar content

2.159 publicaties gevonden

 • mogelijkheden en behoeften volgens schooldirecteuren en leerkrachten, factsheet 2023/17

  Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend…

  Factsheet
 • Kunnen investeringen in sport en bewegen leiden tot afname van zorgkosten? Om deze vraag te beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. De literatuur brengt de relatie tussen lichamelijke activiteit, gezondheid en…

  Rapport
 • overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk

  Steeds meer onderzoek benadrukt dat een hoger niveau van fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname gerelateerd is aan positieve gezondheidsuitkomsten. Maar patiënten blijken het grootste deel van de tijd in bed te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • establishing robust policies to promote physical activity in primary healthcare

  Physical activity plays a vital role in promoting and maintaining good physical and mental health, but too many of us are not reaching recommended levels of physical activity. This report…

  Rapport
 • Unraveling the role of perceived fatigue and activity pacing behaviour

  Nederlandse samenvatting Aanhoudende fysieke activiteit en gezondheid na revalidatie: het ontrafelen van de rol van waargenomen vermoeidheid en activiteitenstimulatiegedrag Ernstige ervaren vermoeidheid is geassocieerd met lage niveaus van beweeggedrag en…

  Proefschrift/oratie
 • een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

  Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is…

  Rapport
 • door verschillende groepen in de Nederlandse bevolking

  Het rapport geeft uitgebreid inzicht in de verschillen in het beweeggedrag tussen verschillende groepen van de Nederlandse bevolking in 2021. Voor het eerst is gekeken welke activiteiten er het meest…

  Rapport
 • insights from the Rotterdam study and an intervention study in healthy older adults

  De toenemende levensverwachting en wereldwijde veroudering van de bevolking gaat gepaard met een epidemie van leeftijdsgerelateerde cognitieve stoornissen en dementie. Bij het uitblijven van een passende medicamenteuze behandeling om cognitieve…

  Proefschrift/oratie