Spring naar content

144 publicaties gevonden

 • inzet van meetinstrumenten binnen een integrale aanpak voor betere motorische vaardigheden

  Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruiken voor het verbeteren daarvan. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente zorgt…

  Rapport
 • a focus on children's difficulties and possibilities

  Kinderen met developmental coordination disorder (DCD) hebben problemen met de coordinatie van de fijne en grove motoriek. Deze motorische problemen hebben een negatieve impact op hun dagelijks leven. Daarnaast lopen…

  Proefschrift/oratie
 • filosofie en wetenschap van sport en bewegen

  Dit boek gaat over homo movens: de bewegende mens. Het verheldert gedachten over sport en bewegen en gaat daarbij in op verschillende filosofische, ethische en maatschappelijke vragen. Wat is sport en…

  Boek
 • Een evaluatiestudie naar de effecten van Sportbouwer

  Doelstellingen van Sportbouwer Het overstijgende doel van de aanpak ‘Zelfstandig sporten van kinderen met DCD’ is om kinderen met DCD meer eigen regie te geven in het verbeteren van hun…

  Rapport
 • Im diesen Buch geht es um den konkret erlebten Körper und die Entwicklung der Subjektivität durch das Körpererleben im Sport. Besondere Beachtung findet die emotionale Verarbeitung des Körpererlebens. Dazu kommen…

  Boek
 • de resultaten in 2021, interview met Cees Klaassen

  De KVLO heeft haar koers van 2020-2024 vastgelegd in de beleidsnotitie Goed leren bewegen, een leven lang actief? De notitie en flyer (zie figuur 1) zijn te downloaden op Mijn…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met voorbeelden voor de vertaling naar het Omgevingswet instrumentarium

  Dit e-book Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving biedt de gemeentelijk beleidsmaker inzicht in de werkzame mechanismen, bouwstenen en ontwerpprincipes van een beweegvriendelijke omgeving. Je leert hoe je deze een plek…

  Boek
 • Het topic Models based PE (2) zoomt in op modellen die ertoe kunnen bijdragen dat het geven van je vak, in ons geval bewegingsonderwijs, meer gestructureerd kan plaatsvinden. Daarvoor dien…

  Artikel in vaktijdschrift