Spring naar content

142 publicaties gevonden

 • physical fitness and functional independence

  Burn injury can negatively impact physical functioning. This is not only due to the local damage of the skin or subsequent scarring, but also due to the disturbance of physiological…

  Proefschrift/oratie
 • In een tijd waarin onderwerpen als bewegingsarmoede, (te) dikke kinderen, sport en gezondheid aan de orde van de dag zijn, stelde mevrouw Ilse de B., werkzaam in het voortgezet onderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een bekende uitspraak van zml-leerkrachten is: ‘de leerlingen hebben plezier gehad’. Echter, er is naast de sociale ontwikkeling ook een (senso)motorische en een cognitieve ontwikkeling noodzakelijk. Vanwege de zml-leerlingpopulatie is het moeilijk de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Nederland wordt onderzoek gedaan naar motorische leerprocessen, zowel praktisch als theoretisch. In dit artikel een kijk op het werk van drie auteurs die artikelen hebben geschreven waar je als docent LO…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De insteek van het schoolzwemmen in de gemeente Haarlem is sinds september 2012 veranderd. Niet alleen in de benaming, maar ook in de uitvoering. De zwemgymlessen brengen veel meer dan de wekelijkse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de basiscursus MRT heeft Angela van Silfhout een programma geschreven om hulplessen bewegingsonderwijs te kunnen gaan geven op haar school, de Koninklijke Scholen Gemeenschap (mavo/havo/(t)vwo). Afgelopen schooljaar is ze daadwerkelijk gestart met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de workshop ‘Zelfsturing en variatie met video instructie’ van 6 november jl. op de Landelijke studiedag basisonderwijs van de KVLO op de Calo. In deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘al ons doen en laten en daarmee óók het bewegen is onderdeel van het Grote Leren (the way of Tao)’

  In dit artikel een les met het accent op het werken met concentratie en meditatie vanuit de Oosterse bewegingscultuur, waarin u door een speciale houding, die een specifieke voorspanning met zich meebrengt,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift