Spring naar content

141 publicaties gevonden

 • In het eerste deel ging het voornamelijk over het stevig staan. In het tweede praktijk – artikel (LO 13) heb ik de nadruk gelegd op de houding. In dit laatste artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het schoolplein biedt ieder kind op de basisschool de kans tot motorische- en sociale ontwikkeling. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er een breed scala van spel- en sportactiviteiten op het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vanuit talentonderzoek is bekend dat de maand waarin kinderen geboren zijn van invloed is op het gescout worden voor jeugdselecties. Hetzelfde geldt voor het moment waarop ze hun maximale groeispurt hebben. Kinderen die gunstig geboren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een visie op bewegen & sport in de onderbouw van het havo en het vwo

  ‘Samenspel’ is mijn visie op het lesgeven in bewegen & sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo) die ik heb verwerkt tot een methode. De naam ‘samenspel’ duidt op de sociaal-emotionele…

  Artikel in vaktijdschrift
 • effectiveness of an intervention on physical behaviour and physical fitness among adolescents and young adults with spastic cerebral palsy

  In this thesis, the effectiveness of the Active Lifestyle and Sports participation intervention was evaluated among youth with Cerebral Palsy (CP). This intervention consisted of ADL counselling, fitness training and…

  Proefschrift/oratie
 • Dit artikel geeft een overzicht van de opgedane kennis op het gebied van visuele waarneming, de (mogelijke) implicaties voor het bewegingsonderwijs en de meerwaarde die onderzoek naar motorisch leren (met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • illusie of werkelijkheid?

  Dit artikel beschrijft het lespakket ‘Groepslessen MRT-Zorg voor beweging’ en de rol van motorische remedial teaching in de motorische ontwikkeling van kinderen in het bewegingsonderwijs. De lesmethode is ontwikkeld door…

  Artikel in vaktijdschrift