Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • De laatste veertig jaar zijn er veel ontwikkelingen binnen ons vakgebied geweest die bepalend zijn voor de richting waarin ons vak zich beweegt. Edwin Timmers heeft literatuuronderzoek gedaan naar deze vakontwikkeling in Nederland waarover hij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • research brief

  This research brief summarizes current research on elements of the rural built environment that may be related to obesity or physical activity. It also provides policy implications and a list…

  Rapport
 • Dit boek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar het creëren van beweegvriendelijke omgevingen. Er is gebruik gemaakt van zowel wetenschappelijke als “grijze” literatuur. Een beweegvriendelijke omgeving is aanbevolen voor het stimuleren…

  Rapport
 • Beweeg Wijs heeft tot doel bewegingsarmoede tegen te gaan en de psychosociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen vóór, tijdens en na schooltijd. In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Dit rapport biedt bouwstenen die zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de lokale sport- en beweegaanbieder aan de hand waarvan volwassenen met (een hoog risico op)…

  Rapport
 • lijnen in de literatuur

  Literatuurstudie met bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap. Met bijzondere aandacht voor de veranderende relatie tussen overheid en burger.

  Verslag
 • voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

  Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen…

  Verslag
 • Dat sport en bewegen als middel ingezet kan worden om verschillende sociale doelstellingen te bereiken, daar is iedereen het over eens. Het is echter minder goed bekend hoe en wanneer…

  Factsheet