Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • literatuur en onderzoek betreffende het belang van sport voor gehandicapten

  Het doel van deze studie is de noodzaak van het sportief bewegen van de gehandicapte mens te belichten. De problematiek hierbij ligt voornamelijk in opvoeding en begeleiding van de gehandicapte;…

  Boek
 • the literature and an investigation concerning the importance of sport for the disabled

  The purpose of this study is to highlight the neccessity for a disabled person to participate in some form of sporting exercise. The problem in this connection is primarily one…

  Rapport
 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • onderzoek naar een beweegvriendelijke omgeving voor senioren

  Het aandeel senioren in Nederland groeit. Senioren willen en moeten langer zelfstandig thuis wonen waardoor steeds meer senioren meer tijd doorbrengen in hun directe woonomgeving. Om het beweeggedrag van senioren…

  Scriptie
 • toetsing binnen de lichamelijke opvoeding

  Powerpointpresentatie van de presentatie gegeven op 7 november 2013 tijdens de Dag van het Sportonderzoek. De auteurs hebben met hun gepresenteerde onderzoek tot doel om de stand van zaken omtrent…

  Website