Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • een begripsanalyse en een verkenning van de schoolpraktijk

  De term ‘het nieuwe leren’ is relatief nieuw; voor 2000 werd er nog nauwelijks over gesproken. In deze publicatie wordt onderzocht wat er wordt bedoeld met de term ‘het nieuwe…

  Rapport
 • verkenning van de literatuur en interviews over het thema sportdeelname van kinderen in armoede

  In 2012 leefde ruim 11 procent van de kinderen in een gezin waarin onvoldoende geld is om aan sportieve of culturele activiteiten te kunnen deelnemen. Als gevolg van de economische…

  Rapport
 • een literatuurstudie

  De opdracht voor het onderzoek waarvan in deze rapportage verslag wordt gedaan, is gegeven door de Directie Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De uitvoering van het onderzoek…

  Boek
 • the potential value and next steps, review of policy, programs and academic research 1998-2013

  Sport for Development (SfD) aspires to achieve social impact by using sport, play and physical activity. The Dutch organizations NSA International, the Royal Netherlands Football Association (KNVB) and the Dutch…

  Boek
 • een literatuurstudie naar de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte, concept

  TNO is samen met zes bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging in de vorm van twee workshops en een literatuurstudie nagegaan wat de sociale en economische waarde van spelen…

  Verslag