Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • literatuurstudie

  De in 1985 verschenen nota ‘Sport en Minderheden’ markeert een belangrijk moment in de sportstimulering voor minderheden. Er kon teruggeblikt worden op een aantal jaren experimenteren. Tezamen met onder meer…

  Boek
 • disparities in access to physical activity environments in racial and ethnic minority and lower-income communities

  Neighborhoods and communities can support activity both physically, by having sidewalks, bicycle lanes and parks, and socially, by being safer, cleaner and having less traffic. This synthesis examines the growing…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a critical period to intervene

  The primary aim of this paper is to provide a rationale for the necessity of intervening with a physical activity intervention in the preschool years and why the daycare environment…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • current findings and the future challenge

  This publication containts the following parts: papers from the panels commissioned programme; workshop reports on areas of possible new research; practitioners’ view of research; other papers; additional papers.

  Rapport
 • de potentie van de 50-plusmarkt in 2012

  Waar decennia gelden mensen werkten tot hun 65e en daarna zo goed als uit het maatschappelijke leven verdwenen, daar doen de 50-plussers van nu volop mee. Ze maken nog gewoon…

  Boek
 • een verkenning in de literatuur en van het tot dusver verrichte onderzoek

  Op 5 juni 1957 beraadde zich het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling te Utrecht over de betekenis van de recreatie voor de volksgezondheid. Daarbij bleek, dat het begrip recreatie en…

  Rapport
 • literatuurstudie en inventarisatie van vigerend rijksbeleid en spelers in het veld

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de baten van (speel)natuur voor kinderen en van twee inventarisaties: a) het vigerend rijksbeleid en b) een stakeholdersanalyse onder praktijkinitiatieven. De…

  Rapport
 • wat weten we ervan?, een literatuuroverzicht van de drempels en stimulansen voor sportbeoefening

  Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft in de loop van 1976 aan het ITS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de factoren die meebepalen…

  Boek
 • Dit literatuuronderzoek is de eerste stap naar verder onderzoek op het gebied van eetstoornissen en sport. In de laatste twintig jaar lijken steeds meer gevallen van eetstoornissen bij topsporters voor…

  Rapport