Spring naar content

347 publicaties gevonden

 • een stappenplan voor het succesvol implementeren van beweeginterventies in lokale samenwerking

  Voorwoord Deze handreiking ‘Vitaal ouder worden door bewegen: een stappenplan voor het succesvol implementeren van beweeginterventies in lokale samenwerking’ presenteert een stappenplan ontwikkeld door de Open Universiteit met medewerking van…

  Rapport
 • een behoefte-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

  De gemeente Amstelveen wil inzicht in het benodigde aantal sportaccommodaties voor het opstellen van een meerjarenplan voor sportaccommodaties. Om in deze kennisbehoefte te voorzien, brengt deze rapportage de behoefte vanuit…

  Rapport
 • analyses van het benodigde aantal gymnastieklokalen voor het bewegingsonderwijs

  De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan inzichten in de toekomstige behoefte aan voorzieningen om het bewegingsonderwijs te kunnen accommoderen. In deze rapportage wordt gekeken naar het aantal gymnastieklokalen dat aanwezig…

  Rapport
 • inzichten in de accommodatiebehoefte

  Deze rapportage geeft inzichten in de accommodatiebehoefte in de kern Dronten. Duidelijk wordt hoe het is gesteld met de verhouding tussen aanbod en behoefte, en in hoeverre aanpassingen nodig zijn…

  Rapport
 • lessen uit zes lokale initiatieven.

  Om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren door sporten en bewegen is het belangrijk dat trainers oprechte persoonlijke aandacht voor deelnemers hebben. Zowel tijdens als buiten de trainingen. Daarnaast…

  Rapport
 • monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage december 2023

  Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het…

  Rapport
 • sport- en beweegnota

  Deze nota ‘Stichtse Vecht meer in beweging’ wordt vastgesteld voor de periode 2021 tot en met 2025. Het laat zien op welke 6 speelvelden de gemeente zich de komende vier…

  Beleidsnota
 • preventie

  De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach en cultuurcoach in relatie tot preventie. Het biedt inzicht in hoe op lokaal vlak sport en preventie elkaar…

  Vaktijdschrift
 • zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

  Vrijwel alle trekkers – ‘kerngroepen’ – van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

  Rapport