Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Steeds meer bedrijven zien in dat werknemers bewegingsruimte nodig hebben om optimaal te presteren. Niet alleen figuurlijk door bijvoorbeeld meer regelvrijheid en zicht op persoonlijke ontwikkeling, maar ook letterlijk door…

  Online artikel
 • wat is het? waarom lunchwandelen? hoe organiseer je dit?

  Lunchwandelen maakte deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen. Het doel is te-weinig-actieve werknemers te verleiden tot meer bewegen. 

  Brochure
 • een onderzoek naar de invloed van omgeving en bedrijfscultuur op lunchwandelgedrag

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin bij werknemers en bedrijven draagvlak kan worden gecreëerd voor wandelen tijdens de lunch. Hierbij spelen twee…

  Rapport
 • In dit handboek komen allerlei zaken aan bod die u helpen bij het stapsgewijs invoeren van het lunchwandelen en het opzetten van een succesvolle campagne. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van…

  Handboek / handleiding
 • de invloed van een aanjager op de frequentie van het lunchwandelen

  In dit pilotonderzoek is nagegaan of het aanstellen van aanjagers een positief effect heeft op de mate van lunchwandelen. Daarnaast is er een procesevaluatie uitgevoerd om boven water te krijgen…

  Rapport
 • In dit rapport wordt de huidige kennis op het gebied van “lunchwandelen” in kaart gebracht, inclusief de rol van de omgeving en de bedrijfscultuur. Deze informatie is gebaseerd op een…

  Rapport
 • de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers

  Literatuurverkenning in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar (inter)nationale onderzoekspublicaties over bewegen van werknemers in het algemeen en ‘lunchwandelen’ in het bijzonder. Er is aandacht besteed…

  Boek