Spring naar content

32 publicaties gevonden

 • factsheet 2019/23

  Het factsheet ‘Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019)’ van het Mulier Instituut toont dat meer dan de helft van de sportverenigingen de afgelopen drie jaar investeerden in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.…

  Factsheet
 • making and taking in the global economy

  Who really creates wealth in our world? And how do we decide the value of what they do? At the heart of today’s financial and economic crisis is a problem…

  Boek
 • inzicht in de waarde van groen in de stad

  De TEEB-stad tool is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument dat gemeenten, plannenmakers, ontwikkelaars, bedrijven en burger(organisaties) de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van groen en water in hun leefomgeving te berekenen…

  Rapport
 • een onderzoek naar het structureel vormgeven van MVO door BVO's

  Scriptie onderzoek in het kader van de opleiding Management, Economie en Recht aan Saxion Enschede. De scriptie stelt zich ten doel om de inspanningen die BVO’s moeten leveren om het…

  Scriptie
 • uitkomsten van de enquête

  Vereniging Sport en Gemeenten en Stimular verwachten dat het gunstig is voor zwembaden als ze nu al voorsorteren op klimaatneutraal ondernemen. Dat sluit ook aan op de klimaatdoelen van gemeenten…

  Verslag
 • Deze publicatie betreft een adviesrapportage die sportverenigingen kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de vereniging. De begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ binnen de sportvereniging worden uiteengezet. Aan de…

  Handboek / handleiding
 • Voor de financiering van een groot sport evenement (Youth Olympic Games Bid Rotterdam 2023), Publiek Private Partnerschappen (Harten voor Sport, Leidsche Rijn) en het "Old Stars voetbalprogramma" in samenwerking met Eredivisie CV

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert ondernemerschap in de sport. De manier waarop financiering is vormgegeven speelt daarbij een belangrijke. Het Ministerie wil weten in hoeverre private partijen…

  Rapport
 • een interpretatief onderzoek naar de betekenissen die topsporters geven aan maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter

  Dit onderzoeksrapport richt zich op de betekenissen die topsporters geven aan de door hen uitgevoerde maatschappelijke taken binnen hun functie als topsporter. De laatste decennia is er een ontwikkeling gaande…

  Scriptie
 • Bedrijven nemen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan op verschillende manieren. Hier een voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij die investeert in het plaatsen van vakleerkrachten op scholen in Friesland.

  Artikel in vaktijdschrift