Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • Handreiking lhbtiqa+ emancipatie

  Aandacht voor een veilig sportklimaat voor lhbtiqa+ personen is nog altijd nodig. Maar welke knelpunten ervaren lhbtiqa+ sporters eigenlijk? Wat kun je als gemeente of sportvereniging doen om een inclusieve…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van sportverenigingsbestuurders en transgender personen rondom het creëren en ervaren van een transgender-inclusieve sportvereniging

  Ondanks de ambities van het Nationaal Sportakkoord om inclusief sport en beweegaanbod te creëren, is de aanwezigheid van transgender personen bij sportverenigingen in 2023 nog erg klein. Voor deze scriptie…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de heersende discoursen over topsport, breedtesport en talentontwikkelingen van belanghebbende partijen binnen Traiectum

  Vijf (top)sportverenigingen in Utrecht, FC Utrecht, Hellas, VV Utrecht, UZSC en SV Kampong, hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Utrechtse Sportcampus Traiectum opgezet. Met Traiectum willen ze atleten…

  Scriptie
 • een mixed-methods onderzoek naar de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele personen onder jeugdleden van hockeyvereniging en welke rol de verenigingscontext daarin speelt

  ‘Hockey voor iedereen’ luidde de campagne van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) in 2017. Ook de overheid heeft actieplannen lopen om de sport meer inclusief te maken. Door middel…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol van een sportconsulent in het verhogen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking.…

  Scriptie
 • mechanismen van sociale in- en uitsluiting in het technisch topkader van sportorganisaties

  Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt…

  Rapport
 • hink-stap-sprong naar een inclusief beleid

  Het onderzoek beschrijft de evolutie van de topsportregels gericht op transgenderpersonen en interseksepersonen. Het gaat om de hink en de stap uit het opschrift. Samen hebben die de voorwaarden in…

  Rapport
 • the business of sports, vol.2

  This book focuses on organizational consequences of processes of sense making about and assigning meanings to diversity in sport organizations. The editors hope is that this book will stimulate managers…

  Boek