Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

  Rapport
 • themakatern, partners, samenwerking en huisvesting

  In deze thema-uitgave wordt ingegaan op de relaties tussen diverse maatschappelijke organisaties die een rol spelen in de ontwikkeling van peuters, kleuters, leerlingen en jongeren in de leeftijd van 0…

  Boek
 • grote maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen in de Nederlandse civil society

  Het belang van burgers die zich verenigen in maatschappelijke organisaties wordt breed onderkend: organisaties verbinden mensen met elkaar, met de maatschappij en met de politiek. Maar hoe gaat het eigenlijk…

  Rapport
 • social Europe guide, volume 4

  The first chapter describes the context in which both the social economy and social entrepreneurship are situated. The second chapter is devoted to describe the core organisations that traditionally compose…

  Boek
 • een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van maatschappelijke projecten bij betaald voetbalclubs in Nederland

  Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken aan welke aspecten van een maatschappelijk project bij een BVO, de deelnemers de meeste betekenis toekennen. Dit onderzoek streeft deze…

  Scriptie