Spring naar content

294 publicaties gevonden

 • filosofie en wetenschap van sport en bewegen

  Dit boek gaat over homo movens: de bewegende mens. Het verheldert gedachten over sport en bewegen en gaat daarbij in op verschillende filosofische, ethische en maatschappelijke vragen. Wat is sport en…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke bijdragen van FC Utrecht aan de ontwikkeling van jeugd in Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een concept dat de laatste decennia steeds vaker onderdeel is binnen de bedrijfsvoering van Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s). Naast de core business, voetbal, is ook maatschappelijke…

  Scriptie
 • dossier European social dialogue in sport, june/july/august 2011

  This edition devotes special focus on the social dialogue in the sports sector and active leisure. 

  Vaktijdschrift
 • dossier sport and international development, december 2010/january/february 2011

  This edition addresses the major issues linked to sport and its social impact in Europe. It contains also a focus on sport and international development. 

  Vaktijdschrift
 • Stand van Nederland 2023

  Op 1 juni 2023 stuurt het kabinet de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk, maar ook…

  Rapport
 • de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal, verschil in Nederland 2023

  Aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er in Nederland zeven sociale klassen zijn met grote onderlinge verschillen. In…

  Rapport
 • denk ook aan sport en bewegen

  De brede welvaart is een manier om te kijken naar de welvaart in een gebied in plaats van alleen naar de economisch welvaart. Het omvat alles wat men van waarde…

  Rapport
 • Verkenning van de relatie tussen indicatoren van brede welvaart en sport en bewegen

  Brede welvaart wordt steeds vaker gebruikt om de welvaart in een land te bepalen. Hiermee wordt niet alleen de economische welvaart bedoeld, maar ook gezondheid van de bevolking, hoe gelukkig…

  Rapport
 • gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun Maatschappelijke Diensttijd

  Deze gids is speciaal voor (toekomstige) begeleiders van kwetsbare jongeren die een Maatschappelijke Diensttijd doen. De METhode biedt handvatten voor het scheppen van een veilige, rijke en leerzame omgeving waarin…

  Handboek / handleiding