Spring naar content

37 publicaties gevonden

 • samen sporten, samen ontwikkelen

  Kan een sportvriend een steunfiguur worden voor kwetsbare jongeren? Dit is onderzocht door het lectoraat Jeugd en lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht in het project Sportvrienden. In dit project worden studenten…

  Rapport
 • jongeren bieden zich aan als vrijwilliger in de sport

  Brochure over Maatschappelijke Stage in de Sport uit 2009. Als onderdeel van het lesprogramma op school zetten jongeren zich in als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties. Zo maken leerlingen van het…

  Brochure
 • In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ervaringen met maatschappelijke stages van leerlingen op middelbare scholen in Nederland. 2491 leerlingen van 34 verschillende scholen vulden in…

  Rapport
 • Maatschappelijke stages voor scholieren staan in het middelpunt van de belangstelling. Zo overweegt het kabinet Balkenende IV de ruimte voor dergelijke stages te vergroten. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 15 november 2007 heeft het kabinet Balkenende IV het officiële startschot gegeven voor de maatschappelijke stage (MaS). 80% van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn op één…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het vak bewegingsonderwijs is veel gaande in de doelstellingenproblematiek. Een vraag die een rol speelt in het vmbo is: gaan wij ons vak aanpassen op de beroepsprofielen? En zo ja, hoe kunnen we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bijna twee jaar geleden gaf het kabinet Balkenende IV het officiële startschot voor de maatschappelijke stage. Nu zijn volgens staatssecretaris van OCW Van Bijsterveldt-Vliegenthart al ruim 95% van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Afgelopen zomer kwam er een heel speciaal verzoek. Een aanvraag uit Gambia: willen jullie een sportontwikkelingsproject op the Jambanjelly School op poten zetten en uitvoeren? Met twee docenten BSM (ondergetekenden) en vier…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2011 is de invoering van de maatschappelijke stage een feit. In Lichamelijke Opvoeding 6 uit 2007 stond een artikel over het voornemen van het kabinet om gelden beschikbaar te stellen voor dergelijke stages.…

  Artikel in vaktijdschrift