Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • ‘Een sportvereniging die niet alleen voor haar eigen leden, maar ook voor niet-leden activiteiten organiseert. Een vereniging die iets extra’s doet en daarmee iets extra’s betekent. Een vereniging die verder…

  Online artikel
 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo

  Het hernieuwd invoeren van lessen bewegen en gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan alleen langdurig standhouden als formele verankering plaatsvindt. Dit kan het beste in kerntaak 7 ‘vitaal burgerschap’ uit het bron document…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • de oorsprong van het programma

  Leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap doen sinds tien jaar mee aan het programma van The International Award For Young People. Deze school vindt het belangrijk dat leerlingen ook buiten de school leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de vereniging als netwerk- en sportplaats voor werkzoekenden

  Sporten en netwerken bij een sportclub helpt werkzoekenden tijdens hun zoektocht naar een nieuwe baan. Door deze groep mensen tegen een gereduceerd tarief te laten sporten toont de sportvereniging haar…

  Online artikel
 • Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale…

  Rapport
 • verenigingsmonitor Tilburg 2014

  In 2009 heeft het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Tilburg een lokale verenigingsmonitor uitgevoerd. In 2014 is de Verenigingsmonitor 2009 opnieuw uitgevoerd, dit keer met daarin aanvullingen uit…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen stichting FC Twente, scoren in de wijk en het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk ondernemen

  Betaald voetbal organisaties (BVO’s) zijn zich anno 2013 steeds bewuster van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenleving. Vanaf het begin van de 21e eeuw is een toename zichtbaar in de…

  Scriptie
 • the role of neighborhood problems, readiness, and capacity for change

  Community-building initiatives strive to involve residents as the drivers of the change process, involving them in an array of activities including collective action efforts. Recent evaluations of many of these…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift