Spring naar content

65 publicaties gevonden

 • sport, inspires our generation, rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de kracht van sport

  Een groep van 25 geselecteerde studenten is op zoek gegaan naar de kracht van sport. Zij hebben antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat is de kracht van sport?’ Zij werkten…

  Rapport
 • summary report, june 2010

  In 2008, Supporters Direct commissioned Substance to conduct a research project about the social and community value of football. The project was focused on England but has relevance across football…

  Rapport
 • maatschappelijke activiteiten en ambities van sportaanbieders in beeld

  Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke waarde: door het organiseren van sport, hun ‘core business’, bieden zij mensen de mogelijkheid tot structurele sportbeoefening en ontmoeting. Maar de maatschappelijke meerwaarde gaat nog…

  Rapport
 • een onderzoek naar de maatschappelijke activiteiten van Amsterdamse sportverenigingen

  Deze scriptie gaat over de maatschappelijke betrokkenheid van Amsterdamse sportverenigingen. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: in hoeverre zijn Amsterdamse sportverenigingen maatschappelijk actief en welke randvoorwaarden en factoren hebben invloed op…

  Scriptie
 • De gemeente Haarlem heeft in 2008 zelf een sportverenigingsmonitor uitgevoerd. In 2012 verrichtte het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente een vervolgonderzoek, om bij de sportverenigingen de huidige stand…

  Rapport
 • een verkennende notitie

  Nederland en België werken aan het uitbrengen van een bid voor de organisatie van het WK 2018 of 2022. De verantwoordelijke organisatie daarvoor is ‘The HollandBelgiumbid’. In mei 2010 overhandigt…

  Rapport
 • Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

  Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

  Website
 • maatschappelijk kapitaal uit de loterij

  In dit boekje staan een elftal voorbeelden van waarden die in de civil society van belang zijn. Het is samengesteld door de VriendenLoterij.

  Verslag
 • facilitating and evaluating coordinated action to create supportive social environments

  Een gezonde leefomgeving maakt gezond gedrag mogelijk. Nog meer gezondheidswinst kan bereikt worden wanneer burgers zelf actief betrokken zijn bij het gezonder maken van hun omgeving. Dit komt uit het…

  Boek