Spring naar content

164 publicaties gevonden

 • vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam, hoe nu verder?

  De gemeente Rotterdam wil met het Sportplusprogramma de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de stad vergroten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt het Sportplusprogramma tussen 2011 en 2014. In deze rapportage staat…

  Rapport
 • factsheet

  De laatste jaren is er vanuit de Alliantie Gelijkspelen veel geïnvesteerd om de acceptatie van homoseksualiteit in de sport hoger op de beleidsagenda van bonden en verenigingen te brengen. In…

  Rapport
 • wie kan, mag en wil er (niet) bijhoren?

  In dit hoofdstuk staan veranderende in- en uitsluitingsmechanismen in de sport, op grond van diverse sociale machtsrelaties, centraal. De auteurs geven een overzicht van de bestaande theorie en empirische gegevens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Deelname aan sport bevordert integratie. Deze positieve boodschap wordt even frequent als gemakkelijk uitgedragen, maar berust die vooronderstelling ook op waarheid? Om dat te toetsen, voelde sociaal onderzoekster Agnes Elling…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • ontmoetingen tussen scholen in het kader van burgerschapsvorming

  In het kader van burgerschapsvorming hebben negen scholen van voortgezet onderwijs in 2010 met elkaar samengewerkt in een uitwisselingsproject. Doel van de uitwisselingen was om leerlingen de kans te geven…

  Boek
 • op zoek naar een balans!, verslag Bergdiscussie 2000, Nederlandse Christelijke Sport Unie

  De Bergdiscussie is een vervolg op het NCSU-congres van september 1995, waarbij de NCSU haar veertigjarig jubileum vierde en waar dertien beleidsspeerpunten werden geformuleerd. De NCSU wil met de jaarlijkse…

  Verslag
 • hoe Rotterdamse sportverenigingen bijdragen aan het bereiken van stedelijke doelstellingen

  De gemeente Rotterdam wil de maatschappelijke rol die sportverenigingen voor de stad kunnen vervullen vergroten. Daartoe is het Sportplusprogramma ’30 clubs helpen Rotterdam vooruit’ opgezet. Het programma wordt uitgevoerd door…

  Rapport
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsraad in 2011 gevraagd haar te adviseren over de ondersteuning van scholen in brede zin over de wijze waarop zij vorm…

  Rapport
 • Wetenschappelijk tijdschrift over de mens en de maatschappij. In dit nummer staan de volgende artikelen: ‘Topsport als motor voor nationale trots’, ‘Statusverwerving en de rol van verenigingslidmaatschap als nieuwe compenserende…

  Wetenschappelijk tijdschrift