Spring naar content

165 publicaties gevonden

 • mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

  De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen…

  Proefschrift/oratie
 • jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

  Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Vanaf dat moment is Nederland gehouden om het…

  Rapport
 • European research project 2015-2017, findings for policy makers and practitioners in England and Wales

  Drawing on findings from the research project ‘Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ (SIVSCE) conducted between 2015-2017, this report covers the following points: How government and sports…

  Rapport
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport)

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein. Onder deze initiatieven vallen twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk,…

  Rapport
 • participation, duration and social trust (INTERN)

  A central claim in Robert Putnam’s theory of social capital is that participation in voluntary organizations can foster social trust among members that are active and engaged. Based on this…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • an overview of the main similarities and differences between sports clubs in ten European countries and the potential explanations

  This report sets out to disseminate the most central information from the European research project ‘Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ (SIVSCE). More specifically, the report has…

  Rapport
 • a comparison of the affiliation, voluntary work, social integration and characteristics of members and volunteers in sports clubs across ten European countries

  The results presented in this report stem from the largest comparative study of sports clubs in Europe, the SIVSCE project. As part of the project, a questionnaire was developed and…

  Rapport