Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • Tijdens de basiscursus MRT heeft Angela van Silfhout een programma geschreven om hulplessen bewegingsonderwijs te kunnen gaan geven op haar school, de Koninklijke Scholen Gemeenschap (mavo/havo/(t)vwo). Afgelopen schooljaar is ze daadwerkelijk gestart met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de strategische respons van fitnesscentra op de huidige ontwikkelingen in de fitnessbranche

  Het doel van het onderzoek waarvan deze scriptie verslag doet, is het verkrijgen van inzicht in hoe fitnesscentra inspelen op huidige trends en ontwikkelingen in de fitnessbranche. Hoe wordt ingespeeld…

  Scriptie
 • een kwalitatieve case-study bij Athletes in Action naar de beleving van vrijwilligers van sportcommunity's Havensport en FaceOff over het verband tussen enerzijds de inzet van de 'tools' sport en communitybuilding en anderzijds individuele ontwikkeling

  Veel organisaties zetten sport en communitybuilding in als ‘tools’ om ontwikkeling te realiseren. Deze ‘tools’ worden ingezet om ontwikkeling op individueel en maatschappelijk niveau te stimuleren. De grote vraag is…

  Scriptie
 • De LO-docent heeft vaak zo’n binding met leerlingen dat hij een schat aan informatie heeft over de sociaal–emotionele ontwikkeling van hen. Twee vragen zijn in dit opzicht interessant: heeft de docent invloed op deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • mogelijkheden vanuit het perspectief van de docent

  Het beleid en de curriculumdocumenten in veel Europese landen promoten sociale en morele ontwikkeling van jonge mensen als een vakoverstijgend curriculumdoel en plaatsen dat doel in het centrum van het onderwijsproces (ministerie OCW,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Inmiddels is bij een groot deel van de Nederlandse bevolking bekend dat er een streven bestaat om de Olympische Spelen in 2028 (100 jaar na Amsterdam) naar Nederland te halen. 43% van de ondervraagden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwartaalbericht 2015-4

  Dit tweeëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 beschrijven de auteurs de algehele stemming in het land met extra aandacht…

  Rapport
 • lichamelijke opvoeding en sport in de Oosterse en met name de Japanse cultuur

  Het Verre Oosten – vooral China en Japan- kent een geheel eigen geschiedenis en ontwikkeling met betrekking tot bewegen en sport. Sport voor zo ver wij dat als beeld aangeboden krijgen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift