Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op deze betekenissen

  Aan het begin van de 21e eeuw doen zich maatschappelijke veranderingen voor die de sociale bindingen tussen mensen doen veranderen en ingrijpen op bestaande instituties. Ook in de sportwereld doen…

  Scriptie
 • kwartaalbericht 2014-1

  Dit vijfentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het eerste kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 gaan de auteurs in op de ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie,…

  Rapport
 • bouwsteen voor een visie op de kwaliteit van de leefomgeving in de 21e eeuw

  In deze studie is op verzoek van de Directie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) een basisanalyse gemaakt van ontwikkelingen in de…

  Boek
 • een literatuurstudie

  De opdracht voor het onderzoek waarvan in deze rapportage verslag wordt gedaan, is gegeven door de Directie Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De uitvoering van het onderzoek…

  Boek
 • naar een overheidsbeleid met betrekking tot individualisering, voorstudies en achtergronden, v57, 1987

  Deze studie beoogt een antwoord te vinden op de vraag welke consequenties het overheidsbeleid zou moeten verbinden aan individualisering ten aanzien van leefverbanden. Deze vraag vereist allereerst het in kaart…

  Rapport
 • een verkennende studie naar het gezin in een veranderende samenleving

  In de loop van hun leven vormen de meeste mensen een gezin met kinderen. Dit proces is echter met meer aarzelingen omgeven dan vroeger. Gezinsvorming wordt uitgesteld, kinderen worden later…

  Boek
 • kwartaalbericht 2013-4

  Dit vierentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2013. De informatie is in oktober verzameld met een enquête en in focusgroepen. Na het overzicht…

  Rapport