Spring naar content

213 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het effect van het verwerken van een sponsordeal van een voetbalclub in advertenties op het imago, de attitude en koopintentie van fans, fans van een rivaliserende club en niet-fans

  Een onderzoek naar de effecten van het verwerken van een sponsordeal met een voetbalclub in productadvertenties onder verschillende groepen fans; namelijk fans van de voetbalclub, fans van een rivaliserende club en…

  Scriptie
 • capabilities, challenges, critiques

  Sport today means Big Business. Now a major global industry at the professional level, it has been commercialised beyond recognition, and especially in our all-branded zeitgeist of the Internet and…

  Boek
 • een experimenteel onderzoek naar sport endorsers in de context van goede doelen-organisaties

  In dit onderzoek is er door middel van een online experiment onderzoek gedaan naar het gebruik van sport endorsement gekoppeld aan goede doelen. Er is onderzocht in hoeverre het gebruik…

  Scriptie
 • beleid en onderzoek, editie 2015/2016

  Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten.…

  Boek
 • over de invloed van negatieve publiciteit op het merkimago van sportsponsors

  Deze studie heeft zich gebogen over de vraag of het merkimago van een sponsor wordt aangetast als er sprake is van negatieve publiciteit over de gesponsorde club, het gesponsorde team/de…

  Scriptie