Spring naar content

213 publicaties gevonden

 • het effect op de herinnering van reclameboardings bij sportuitzendingen op televisie

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van zogeheten ‘reclamefragmenten’ tijdens televisieprogramma’s. De rol van de betrokkenheid van een kijker bij een sportevenement in de herinnering van merken op reclameboardings tijdens sportuitzendingen…

  Scriptie
 • de mediërende rol van fit, betrokkenheid van consument en het aantal endorsde producten op de relatie tussen brand awareness en brand loyalty

  Met deze scriptie is getracht brand awareness en brand loyalty te testen zoals deze in brand equity theorieën word beschreven. De context waarin brand awareness en brand loyalty zijn getest…

  Scriptie
 • een studie naar de invloed van sport celebrity endorsement op de merkattitude en aankoopintentie van de consument

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre is het inzetten van een sport celebrity endorser van invloed op de merkattitude en de aankoopintentie van de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar het rendement van sportsponsoring voor tennisbond en tennisvereniging

  Deze Master thesis onderzoekt het rendement van sportsponsoring in tennis in Nederland. Voor zowel de sponsors van de tennisbond KNLTB als van tennisvereniging TV de Boekhorst wordt onderzocht wat de sponsoring (door…

  Scriptie
 • een experiment om het verschil in koopintentie tussen sport endorser en acteur endorser te meten

  Celebrity endorsement is een bekend fenomeen in de wereld van marketing. Om op te vallen in de reclame clutter maken adverteerders gebruik van celebrity endorsement. In dit onderzoek wordt een…

  Scriptie
 • een oproep tot een evenwichtige belangenafweging

  Ambush marketing is een opkomende marketing techniek waarbij een partij die geen officieel sponsor is, de aandacht wegtrekt bij de officiële sponsor, door een vaak opvallende marketingactie tijdens een groot…

  Scriptie
 • de invloed van de afkomst van een endorser op merkattitude en koopintentie

  In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van afkomst van een sportendorser op de koopintentie en productattitude. Hierbij werden de variabelen identificatie en geloofwaardigheid meegenomen als mediatoren. Door middel…

  Scriptie