Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • de gevolgen en lessen voor de Nederlandse fitnessbranche

  In Nederland werden in januari 2020 de eerste maatregelen afgekondigd als gevolg van de ziekte COVID-19. Ook aan de fitnessbranche gaat de coronaperiode niet ongemerkt voorbij. In dit rapport staan…

  Boek
 • haal kracht uit iedere golf

  Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de sportmarkt. Om trends te kunnen signaleren staan net zoals in 2010, 2013…

  Rapport
 • praten met de markt voorafgaand aan een aanbesteding

   Nu de marktconsultatie in de gewijzigde Aanbestedingswet een definitieve plek heeft gekregen is het tijd voor een herziening van de PIANOo handreiking over marktconsultaties. Dat het thema anno 2016 nog…

  Handboek / handleiding
 • verslag van het project Fitness in Beweging

  Hoe ziet dé fitnessklant er uit? Om hier zicht op te krijgen heeft Hogeschool Utrecht (HU) ruim twee jaar onderzoek verricht naar de uiteenlopende groep fitnesssporters. Per slot van rekening vraagt gedegen retentiemanagement om…

  Verslag
 • In dit artikel zal ik de resultaten weergeven van een klein marktonderzoek onder een groot aantal stagecoaches, die in het werkveld voortgezet onderwijs werkzaam zijn. Alvorens aan de hand van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze arbeidsmarktmonitor sport levert veel informatie over de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De highlights van de monitor zijn: Meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni, minder vaak een sportbaan Veel…

  Rapport
 • winnen is veranderen

  INretail heeft samen met ketens en leveranciers Q&A en GfK de opdracht gegeven om het rapport Sportfocus ‘klanten in beweging’ te actualiseren en te vernieuwen. Het rapport moet voor de…

  Rapport
 • over merkgericht denken en klantgedreven werken

  Lectorale rede, uitgesproken op 8 april 2011 door Gerrita van der Veen (lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie). Tijdens deze openbare les presenteert mevrouw Van der Veen u de visie en de…

  Verslag