Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op leefstijl en vitaliteit

  Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van leefstijl en vitaliteit. De…

  Rapport
 • richtlijn voor het meten van de milieubelasting van sportevenementen

  Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin een sportevenement het milieu belast. De focus ligt hierbij op de…

  Rapport
 • met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?

  Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. De genoemde data…

  Rapport
 • een goede match?

  Het Mulier Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar leerlingvolgsystemen en formatief toetsen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het primair onderwijs (PO) en het bewegingsonderwijs. Doel van dit onderzoek was…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Misschien is het wel ‘onze eigen schuld’ dat het bewegingsonderwijs in Nederland er zo karig van af komt. Immers, op de vraag waar ze lezen en schrijven hebben geleerd, zullen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • first steps towards self-management in falls prevention

  Verminderde mobiliteit levert een verhoogd risico op vallen en vallen vermindert weer de mobiliteit en actieradius van ouderen. Deze vicieuze cirkel maakt het belangrijk om ouderen de mogelijkheid te geven…

  Proefschrift/oratie
 • spatial-temporal physical activity behavior of Dutch adults aged 45-65 years / tijd-ruimtelijk beweeggedrag van Nederlandse volwassenen met een leeftijd van 45-65 jaar

  Het doel van dit proefschrift is om met behulp van beweegmeters en GPS-meters meer inzicht te krijgen in de tijd-ruimtelijke organisatie (4D) van beweeggedrag van volwassenen van 45-65 jaar, en…

  Proefschrift/oratie
 • evaluation of activity monitors and a multidisciplinary lifestyle intervention in primary care

  Sufficient physical activity is essential for cardio-metabolic health and quality of life. Inactivity and sedentary behaviour seem to be tied inseparably to our current way of living. Promotion of physical…

  Proefschrift/oratie