Spring naar content

71 publicaties gevonden

 • This manual explains the importance of understanding and measuring the built environment and provides a tool for doing so. The Built Environment Assessment Tool (BE Tool) measures the core features…

  Website
 • voor het bepalen van de benutting van speelplekken

  Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht. Het geeft daarmee inzicht in welke plekken goed en…

  Handboek / handleiding
 • vaststelling van het feitelijk gebruik en potentiebepaling

  Deze afstudeerscriptie is geschreven voor de GGD Rotterdam-Rijnmond en de Hogeschool Rotterdam. Als afstudeeropdracht is onderzoek verricht naar: ‘Hoe kan men in de stad; kleine groene openbare ruimten monitoren op…

  Scriptie
 • richtlijnen voor het ontwerpen van een buitenruimte die een positieve invloed heeft op de gezondheid

  In dit rapport wordt gekeken naar de thematiek die kan bijdragen aan een gezonde buitenruimte. De hoofdvraag luidt dan ook: “Welke ruimtelijke richtlijnen kunnen er worden opgesteld voor de buitenruimtes…

  Rapport
 • de toolbox, communicatie door inspiratie

  Deze toolbox bevat een stappenplan dat bestaat uit vijf stappen die leiden tot een ‘gezond ontwerp’ van de buitenruimte. De buitenruimte in de stad moet ruimte bieden voor veel soorten…

  Handboek / handleiding
 • de eerste stap in de ontwikkeling van een innovatief, breed-toepasbaar instrument

  Voldoende fysiek actief zijn verkleint de kans op een aantal chronische aandoeningen waaronder hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Fysieke activiteit en sedentair gedrag zijn het resultaat van iemands…

  Verslag