Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • the RE-AIM framework

  Progress in public health and community-based interventions has been hampered by the lack of a comprehensive evaluation framework appropriate to such programs. Multilevel interventions that incorporate policy, environmental, and individual…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • using the RE-AIM framework to form summary measures for decision making involving complex issues

  Current public health and medical evidence rely heavily on efficacy information to make decisions regarding intervention impact. This evidence base could be enhanced by research studies that evaluate and report…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • evidence from home radon testing

  We present the precaution adoption process model — a stage theory consisting of seven distinct states between ignorance and completed preventive action. The stages are “unaware of the issue,” “aware…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • instrumentontwikkeling en plan van aanpak 2006-2010

  Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd een instrument te ontwikkelen en een plan van aanpak te schrijven voor de monitoring en evaluatie van de sportnota en het…

  Rapport
 • plan van aanpak

  De MBO Raad wil, samen met diverse partners, mbo-instellingen bewust maken van het belang van bewegen en sporten en hen uitdagen maatregelen te treffen. Om te zorgen voor transpirantie van…

  Rapport
 • the next generation

  The accurate measurement of habitual physical activity is fundamental to the study of the relationship between physical activity and health. However, many physical activity measurement techniques produce variables accurate to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • verslag van de uitwerking van "sociaal draagvlak" voor het pilot project referentiekader gezondheidsbevordering

  Dit rapport is het verslag van de uitwerking van het begrip sociaal draagvlak in verschillende stappen: het definiëren en operationaliseren van sociaal draagvlak, het in kaart brengen van de werkwijzen…

  Rapport