Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • een evaluatief onderzoek naar het effect van het kwaliteitsinstrument

  Doel van het onderzoek, in opdracht van het NOC*NSF, was om in kaart te brengen wat het effect van IKSport is geweest bij sportverenigingen, die aan de kwaliteitstoets hebben deelgenomen.…

  Scriptie
 • De RCO (Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek) is bedoeld om gemeenten een instrument in handen te geven dat hen in staat stelt via bevolkingsonderzoek de lokale cultuurparticipatie te meten en onderling te…

  Rapport
 • proeve van bekwaamheid in de sport

  De introductie van de nieuwe kwalificatiestructuur in de sport brengt met zich mee dat de beoordeling van vakbekwaamheid tegen het licht gehouden dient te worden. Bij het meten van vakbekwaamheid…

  Rapport
 • Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) is in het najaar van 1991 uitgevoerd voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de…

  Rapport
 • ontwikkeling van een meetinstrument

  Scriptie over de relatie tussen sport en sociale integratie binnen de jeugdsport. In dit onderzoek is een instrument ontwikkeld om het effect van sportdeelname bij jongeren tussen 13 en 18…

  Rapport
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het ‘Strategisch…

  Rapport
 • monitor biedt inzicht in vrijwilligersveld

  Digimon is een digitale monitor, waarbij lokale vrijwilligersorganisaties geênqueteerd worden. Digimon geeft gemeenten informatie over de vitaliteit van de organisaties, hun activiteiten binnen maatschappelijke thema’s en de vraagstukken en knelpunten…

  Website
 • tussen passen en meten!, verslag werkconferentie

  Verslag van de werkconferentie ‘de evaluatie van de community benadering: tussen passen en meten!’. Deze vond plaats in 2002 in Utrecht.

  Rapport