Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • stageverslag

  Dit stageverslag betreft een onderzoek dat als doel heeft meer inzicht te verkrijgen in de determinanten van non-participatie van allochtone meisjes ten aanzien van sport en bewegen en het aanbod…

  Verslag
 • Women Win uses sport as a strategy because: Provides access to women and girls to public spaces Build leadership skills and stimulate teamwork Develop girls’ and women’s sense of ownership…

  Website
 • handleiding met referentieschalen voor 12- tot en met 16-jarige jongens en meisjes in Nederland

  De in dit boek beschreven Eurofit bevat een aantal tests die bij jongens en meisjes kunnen worden gebruikt om een profiel te krijgen van hun lichamelijke fitheid. Deze fitheidstest kan…

  Boek
 • de drempels voor Turkse en Marokkaanse meisjes om te gaan sporten

  Scriptie waarin antwoord wordt gegeven op de vragen: Wat zijn voor Turkse en Marokkaanse meisjes van 12 t/m 18 jaar de achterliggende redenen om niet te sporten? Welke concrete drempels…

  Rapport
 • a case study of one school's success

  Onderzoek van één van de vierentwintig scholen die meedoen aan een project om lichaamsbeweging bij meisjes te stimuleren.

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In dit rapport wordt verslag gedaan van een case studie naar de mathare youth sports association’s football program for girls. Het beschrijft de ervaringen van de organisatie met het integreren…

  Rapport
 • handreiking voor de ontwikkeling van sportbeleid voor (allochtone) meisjes en vrouwen in Rotterdamse deelgemeenten

  Recreatie Rotterdam is bezig in nauwe samenwerking met de deelgemeenten om sportstimuleringsbeleid te ontwikkelen. Belangrijk bij het ontwikkelen van sportbeleid is aansluiting zoeken bij de behoeften en wensen van verschillende…

  Brochure