Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • what motivates girls aged 11 to 13 years old to stay in gymnastics?

  Previous research undertaken by British Gymnastics shows that many children drop out of the sport by age eight or nine with only 15% of total participants remaining active by the…

  Rapport
 • Meisjes- en vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport ter wereld. Ook in Nederland is de groei spectaculair en zie je steeds vaker jongens én meisjes, samen of naast elkaar, een…

  Boek
 • over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal

  In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de cijfermatige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De centrale vragen hierbij zijn: in welke mate het vrouwenvoetbal groeit, zowel absoluut als relatief; welke…

  Rapport
 • Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Meisjes doen het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 10-12 jaar

  De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam zet sport en bewegen in om het gestelde doel: ‘alle kinderen in 2033 op gezond gewicht’ te behalen. Op alle Amsterdamse basisscholen wordt…

  Scriptie
 • wat zijn de oorzaken en wat kunnen we er aan doen?

  Dropout in de sport wordt al jaren erkend als probleem voor sportclubs en sportbonden. Sporters geven vaak als reden aan dat ze geen lol meer hebben in hun sport, of andere…

  Scriptie
 • an analyisis of women's empowerment in relation to gender-based football programs in the Western Cape, South Africa

  This thesis presents an analysis of the concept of empowerment in relation to sport projects for girls and young women in the Western Cape, South Africa. Empowerment is a common…

  Scriptie
 • Het centrale onderwerp van deze thesis is de wereld van de fitgirls. Uit dit onderzoek blijkt dat dat er verschillende soorten fitgirls te onderscheiden zijn op basis van hun online…

  Scriptie