Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • verslag van de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  In deze statement roept Marian ter Haar de lidstaten op de cyclus van onzekerheid in het leven van vrouwen te erkennen en de noodzaak om hen door sport meer participatie…

  Verslag
 • 'meisjes en jongens' en 'sportoriëntatie', twee niet-domeingebonden thema's

  De lichamelijke opvoeding in de basisvorming bestaat normaal gesproken uit lessen spel, turnen, bewegen en muziek, zelfverdediging en atletiek. Dat zijn de domeinen van de kerndoelen basisvorming. Het is echter…

  Boek
 • handleiding en prestatieschalen

  In deze handleiding treft men een beschrijving aan van de MOPER Fitness Test en de prestatieschalen, zoals die voor Nederlandse jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar ontwikkeld zijn…

  Handboek / handleiding
 • referentiewaarden voor 6 - 18 jarige meisjes en jongens

  In deze brochure van de Nederlandse Hartstichting worden referentiedata gegeven van gezonde kinderen die kunnen worden gebruikt bij het stellen van diagnoses of bij het evalueren van behandelings- of trainingsmethoden…

  Brochure
 • handboek zelfverdediging voor meisjes in het voortgezet onderwijs

  Dit boek biedt een op meisjes afgestemde methodiek die hen kan helpen zich in lastige of bedreigende situaties weerbaar op te stellen. De nadruk ligt op de preventie van geweld…

  Boek
 • handboek zelfverdediging voor meisjes vanaf 15 jaar

  De in 1986 opgerichte werkgroep onder leiding van gemeentelijk inspecteur voor lichamelijke opvoeding te Amsterdam onderkende de problematiek met betrekking tot seksueel geweld in het leven van vrouwen en meisjes…

  Boek
 • een fenomenologische studie naar de lichamelijkheidsbelevingen van meisjes op de gymnastiekvereniging

  Deze scriptie is geschreven in het kader van de studie ‘Wijsgerige en historische pedagogiek’ van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De probleemstelling die in het onderzoek centraal staat, luidt als volgt:…

  Rapport
 • van project naar regulier beleid, aanbevelingen voor beleid naar aanleiding van het project vrouwen in de sport (1992-1995) van Recreatie Rotterdam

  In deze brochure wordt een selectief aantal producten en activiteiten beschreven die in de loop van het vier jaar durende project Vrouwen in de Sport zijn ontwikkeld. In hoofdstuk 2…

  Brochure
 • Objectives: Less than 15% of children and adolescents participate regularly in physical activity (PA) and, with ever-increasing obesity, strategies to improve PA levels in youth are urgently needed. Exergaming offers…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift