Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • rapportage ten behoeve van een evaluatie van het meisjesbeleid

  Emancipatie van meisjes en jonge vrouwen wordt door de overheid serieus genomen. In november 1988 werd het meisjesbeleid geformuleerd in de beleidsnota ‘Maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen’. In…

  Boek
 • een inventarisatie van de maatschappelijke positie van meisjes in Nederland

  Worden meisjes tegenwoordig eigenlijk vrijer opgevoed dan vroeger, of mogen ze nog steeds minder dan jongens? Profiteren ze meer van het onderwijs of is dat voor hen wel veranderd maar…

  Boek
 • de betekenissen van sport en gezondheid voor meisjes met externaliserend probleemgedrag in de residentiële jeugdopvang

  This research focused on the meaning of sport for adolescent girls diagnosed with externalizing behavior problems who live in a residential youth care facility. Five girls and four practitioners have…

  Scriptie
 • benefits, patterns, influences and ways forward

  There is an international consensus that participation in physical activities can offer a great deal to individuals, communities and nations. Evidence suggests that from an early age, differences in gender-based…

  Rapport
 • "meisjes moeten tevreden zijn met een bankje, terwijl jongens een heel Cruijffvoetbalveld krijgen..."

  De centrale vraag van dit onderzoek is: in hoeverre kunnen op grond van de ervaringen van meiden de buitenruimte en in het bijzonder de formele speelvoorzieningen zodanig worden aangepast dat…

  Rapport
 • op weg naar integratie

  De ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs en Wetenschappen geven ook in de toekomst aandacht aan beleid gericht op meisjes en jonge…

  Rapport
 • sportvereniging aan zet

  Tijdens het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ hebben de ruim vijfhonderd deelnemende sportverenigingen met succes aandacht besteed aan het werven van (allochtone) meiden. Voor die verenigingen is het nu…

  Artikel in vaktijdschrift
 • initiatiefrapport

  In het kader van het Communities in Beweging (CiB) project, ontwikkelt de projectgroep een reeks van op elkaar aansluitende werkvormen die een blijvende gedragsverandering ten aanzien van een actieve leefstijl…

  Rapport
 • handleiding werken aan een actieve leefstijl allochtone meiden en vrouwen

  Deze handleiding is een leidraad om een actieve leefstijl bij allochtone vrouwen en meiden te stimuleren. Het is de kunst om leervragen om te zetten naar geschikte werkvormen. Uit de…

  Handboek / handleiding