Spring naar content

109 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol van een sportconsulent in het verhogen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking.…

  Scriptie
 • literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking

  Het belang van een prettige vrijetijdbesteding voor mensen met een lvb is onderwerp van een deze iteratuurverkenning van Movisie. In deze publicatie komt onder andere naar voren dat mensen met een…

  Rapport
 • Supporting a healthy lifestyle of people with moderate to profound intellectual disabilities

  De studies in dit proefschrift richten zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking door de leefstijlondersteuning van begeleiders te…

  Proefschrift/oratie
 • implementation and maintenance of lifestyle approaches within healthcare organizations

  Het doel van dit onderzoek was een bijdrage te leveren aan de implementatie van een gezonde leefstijl binnen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is een wetenschappelijk onderbouwd…

  Proefschrift/oratie
 • use and effectiveness of behaviour change techniques

  Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaker een ongezonde leefstijl, waarbij ze te weinig bewegen en onvoldoende gezond eten. Voor het verbeteren van leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking,…

  Proefschrift/oratie