Spring naar content

288 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar plan en praktijk van een beleidsinterventie met sport gericht op arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

  Wajongers blijken maar weinig te werken. Daarnaast is de groep jonggehandicapten het afgelopen decennium fors toegenomen. Ingrijpen is nodig om de maatschappelijke kosten in toom te houden. Recent is een…

  Scriptie
 • onderzoek naar de mate van zelfvertrouwen gerelateerd aan voetbaldeelname bij jongeren met en jongeren zonder cerebrale parese

  Er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag of sportdeelname, zoals voetbal, een significante bijdrage levert aan het zelfvertrouwen van jongeren met cerebrale parese (CP) en hoe dat is in…

  Scriptie
 • een onderzoek naar ervaren stimulerende factoren voor buurtsportcoaches ter verbetering van de deelname van personen met een beperking in sport en beweging

  Deze scriptie richt zich op het in kaart brengen van de perspectieven van buurtsportcoaches door middel van semigestructureerde interviews, waarin centraal staat op welke wijze zij het meest effectief de…

  Scriptie
 • provincie Noord-Brabant

  Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Het Sportplan Brabant 2016 is de basis van het sportbeleid van de provincie Noord-Brabant. Met…

  Rapport
 • provincie Gelderland

  Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. De provincie Gelderland voert het programma Gelderland Sport! in de periode 2013-2016 uit. Met de…

  Rapport
 • Holland '80

  Dit boek blikt terug op de Olympische Spelen voor sporters met een handicap die van 21 juni tot en met 5 juli 1980 in Arnhem en Veenendaal werden gehouden.

  Boek
 • In deze rubriek geven we voorbeelden van uitwerkingen van schoolprogramma’s, ideeën over samenwerking tussen verschillende partijen die met bewegen te maken hebben. Wat zou een leerling BSM kunnen doen in dit geval…

  Artikel in vaktijdschrift