Spring naar content

125 publicaties gevonden

 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken heeft een…

  Rapport
 • monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

  Deze publicatie betreft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ in 2012. Dit onderzoeksprogramma wordt…

  Verslag
 • 'de balans opgemaakt'

  Deze publicatie gaat in op het belang van zorgstandaarden voor chronische ziekten en aan de hand van voorbeelden leest men hoe men van model naar praktijk en van standaard tot…

  Verslag
 • een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

  Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan…

  Rapport
 • een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit

  De emancipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap staat alweer een jaar of tien op de maatschappelijke agenda. Wie ziek is of een handicap heeft, wil – net…

  Boek
 • een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

  Deelonderzoek naar externe factoren, die van invloed zijn op het langer zelfstandig wonen van ouderen (of chronisch zieken) in de wijk. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject Toekomst…

  Rapport
 • organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie

  Deze kennissynthese bevat een overzicht van de actuele informatie over de zorg voor mensen met chronische ziekten en gaat in op drie thema’s: de organisatie van de zorg, zelfmanagement, en…

  Rapport