Spring naar content

109 publicaties gevonden

 • Special Olympics Nederland, 'changing lives, changing attitudes'

  Jaarverslag 2009 van Special Olympics Nederland.

  Verslag
 • voor mensen met een verstandelijke handicap

  Deze brochure geeft informatie over het programma Zo kan het ook! van Gehandicaptensport Nederland. Met Zo kan het ook! brengt Gehandicaptensport Nederland mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Centraal…

  Brochure
 • ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

  De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van VWS, het aantal verstandelijk…

  Boek
 • In dit boek geven deskundigen vanuit diverse praktijken, ziekenhuizen en instellingen in Nederland een overzicht van het kennisdomein van de sportgeneeskunde. Het boek omvat vijf delen. In het eerste deel…

  Boek
 • monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008

  Dit boek geeft een beeld van de sportdeelname van zowel lichamelijk gehandicapten (motorisch, visueel, auditief) als verstandelijk gehandicapten (volwassenen en kinderen). Verschillen tussen mensen met en zonder handicap worden inzichtelijk…

  Boek
 • In opdracht van GGZ Nederland en VGN heeft TNS NIPO in september en oktober 2005 een telefonisch onderzoek uitgevoerd naar de mening van de Nederlandse bevolking ten aanzien van psychiatrische…

  Rapport
 • een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen

  Meedoen – dat is het sleutelwoord in het beleid voor mensen met beperkingen. Maar wat houdt dat meedoen eigenlijk in en wat is ervoor nodig om te willen of kunnen…

  Rapport