Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • een leefstijlinterventie voor en door studenten

  Bij veel studenten op het mbo is een gezonde leefstijl geen prioriteit. Uit onderzoek onder 15.349 studenten afkomstig van 35 mbo-scholen, bleek dat in 2010/2011 slechts 21% van hen voldeed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Van vmbo naar mbo zonder intake, een garantie tot succes? Het Cambreur College in Dongen is de eerste school die in 2017 is gaan samenwerken met de School voor Sport…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “Meneer, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het beste kan leren voor de toets, ik kom van Sport en Bewegen en daar ging het mij makkelijk af”. Deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegen en sport is bij ROC van Twente onderdeel van het brede en integrale programma Gezonde School. Wij stimuleren een gezonde en bewuste leefstijl op het gebied van onder andere:…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In mei 2021 kende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie toe van anderhalf miljoen uit het Regionale Investeringsfonds mbo voor de Vitaliteitscampus in Groningen. De Vitaliteitscampus is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het mbo-onderwijs kunnen studenten kiezen uit verschillende keuzedelen. Bij het ROC Mondriaan Lifestyle Sport en Bewegen kunnen de studenten kiezen voor het keuzedeel ‘voorbereiding hbo’. Dit wordt vormgegeven door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe we kijken naar gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk veranderd. Lange tijd keken we naar gezondheid als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid heeft het accent verlegd van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op de ongeveer 60 mbo-scholen in Nederland studeren zo’n 500.000 studenten. Het vak lichamelijke opvoeding is voor hen niet langer een verplicht vak, maar er zijn diverse initiatieven op het…

  Artikel in vaktijdschrift