Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • opvattingen over middelengebruik in de recreatieve sport

  Drie kwart van de Nederlanders vindt het gebruik van doping om de prestatie te verbeteren of om er beter uit te zien niet acceptabel. De mate van acceptatie hangt onder…

  Rapport
 • effectiveness of anti-doping policies

  Doping, and anti-doping, is in the news on a continuous basis. At the core of these stories and discussions is the question how effective anti-doping policies are to curb the…

  Proefschrift/oratie
 • the ethically unjustified inclusion of cannabis on the anti-doping list

  The objective of this thesis is to morally analyze the inclusion of cannabis on the anti-doping list. Cannabis is relatively often identified in athlete’s test samples and this causes a…

  Scriptie
 • jaarbericht 2015

  In Nederland volgen tal van monitors de ontwikkelingen op het gebied van middelengebruik. Ook verschijnen er in hoog tempo wetenschappelijke publicaties over gebruikspatronen, preventie van middelengebruik en behandelwijzen en over…

  Rapport
 • onderzoek naar de determinanten van het gebruik van dopinggeduide middelen onder topsporters en evaluatie van het antidopingbeleid in Nederland

  Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om nader inzicht te krijgen in de kennis ten aanzien van doping en het in kaart brengen van gedragsdeterminanten…

  Rapport
 • onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik

  In deze bijdrage is onderzoek gedaan naar verschillen in opleidings- en inkomensniveau tussen sportaccommodatiegebruikers. Er is gekeken naar het gemiddelde gebruik van gesubsidieerde sportaccommodaties, gemeentelijke sportaccommodaties en de openbare ruimte.…

  Scriptie
 • de nuchtere feiten, a second opinion

  In Nederland doen ruim twee miljoen mensen aan fitness. Daarmee is het de populairste sportieve activiteit van ons land. Je kunt om allerlei redenen aan fitness doen, maar naast gezondheid…

  Boek
 • een onderzoek naar het gebruik van en waardering voor voorzieningen in recreatiegebied De Delftse Hout in Delft

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik van recreatiegebied De Delftse Hout in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dienst Welzijn, Onderwijs, Cultuur…

  Rapport